Research | Areas of Research

Fundamental Biology

 • Xia WANG, Ph.D

  xiawang348@hotmail.com

 • Jianwei WANG , Ph.D.

  jianweiwang@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Ligong ChEN, Ph.D.

  ligongchen@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Sheng DING, Ph.D.

  shengding@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Bailong XIAO, Ph.D.

  xbailong@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Xiangyu LIU, Ph.D.

  liu_xy@mail.tsinghua.edu.cn

 • Shuyi ZHANG, Ph.D.

  shuyizhang@tsinghua.edu.cn

 • Conggang ZHANG, Ph.D.

  cgzhang@tsinghua.edu.cn

Enabling Pharmaceutical Technology

 • Feng QIAN, Ph.D.

  qianfeng@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Xu TAN, Ph.D.

  xutan@tsinghua.edu.cn

 • Liansuo ZU, Ph.D.

  zuliansuo@biomed.tsinghua.edu.cn

 • Yu RAO, Ph. D.

  yrao@tsinghua.edu.cn

 • Wei HE, Ph.D.

  whe@tsinghua.edu.cn

 • Juanjuan DU, Ph. D

  Juanjuandu@gamil.com

 • Yefeng TANG, Ph. D.

  yefengtang@tsinghua.edu.cn

Disease Understanding and Targeting

 • Gang LIU, Ph.D.

  gangliu27@tsinghua.edu.cn

 • Zhao WANG, Ph.D.

  tcm@tsinghua.edu.cn

 • David HUANG, Ph.D.

  huang_d@wehi.EDU.AU

 • Yuyang JIANG, Ph.D.

  jiangyy@sz.tsinghua.edu.cn

 • Xuebin LIAO, Ph. D.

  liaoxuebin@tsinghua.edu.cn

 • Jian WANG, Ph.D.

  wangjian2012@tsinghua.edu.cn

 • Yonghui ZhANG, Ph.D.

  zhangyonghui@mail.tsinghua.edu.cn