Research

Enabling Pharmaceutical Technology

 • Jingwei BAI, Ph.D.

  jingwbai@mail.tsinghua.edu.cn

 • Juanjuan DU, Ph.D

  jjdu@me.com

 • Wei HE, Ph.D.

  whe@tsinghua.edu.cn

 • Rui Kuai, Ph.D.

  ruikuai@tsinghua.edu.cn

 • Yinqing Li, Ph.D.

  yinqing.li.ac@gmail.com

 • Feng QIAN, Ph.D.

  qianfeng@tsinghua.edu.cn

 • Yu RAO, Ph. D.

  yrao@tsinghua.edu.cn

 • Yefeng TANG, Ph. D.

  yefengtang@tsinghua.edu.cn

 • Yue YANG,Ph.D

  Regulatory Science
  yanghappy@tsinghua.edu.cn

 • Boxue TIAN, PhD

  boxuetian@mail.tsinghua.edu.cn

 • Liansuo ZU, Ph.D.

  zuliansuo@biomed.tsinghua.edu.cn